Product Search
Keep in touch! For fun and updates...

 Please 'like' us on    Facebook    

facebook  
 

Please 'follow' us on Twitter

twitter

The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

 

 RSS Feed

 1. Dyma luniau o ddillad Daffodili yn eu holl ogoniant – a dyma beth sy’n ein gwthio ni’n ddyddiol i greu rhwbeth arbennig drwy ein siop fach www.daffodili.co.uk

  Magw yn ei ffroc fach las o Siop Daffodili    Jano yn ei ddyngaris bach binc

  Cliciwch ar y lluniau os hoffech weld yr eitem ar y siop!

  Fel rheol, r’ym ond yn dewis dillad byddwn ni’n hapus i brynu fel rhoddion i blant ein teulu a’n ffrindiau – neu beth fyddwn ni’n dewis i’n plant ein hunain yn y dyfodol. Cymerwn ofal enfawr wrth ddewis yr eitemau i’r siop – i roi syniad i chi, meddyliwch am faint o amser gymerwch chi i ddewis un anrheg, wel, dyna faint o amser i ni’n gwario i ddewis pob un darn welwch chi ar y wefan!

  Felly, pan dderbyniwn luniau gan gwsmeriaid fel y merched pert yma yn gwisgo eu dillad newydd Daffodili, mae’n rhaid dweud i ni gymryd balchder aruthrol yn ein dewisiadau, ac i allu gweld yr ffroc a’r dyngaris y gwnaethom ni ddewis yn dod i fywyd fel yma, mae’n deimlad anhygoel.

  Dyma’r wobr sy’n cynnal ein diddordeb yn y siop. Pe na bawn yn cymryd siwt gymaint o amser i ddethol a dewis ein eitemau, dwi’n amau’n fawr y byddai gweld cwsmeriaid yn mwynhau eu pryniant yn cydio yn ein calonnau yn yr un modd. Ond mae gweld Magw yn ei ffroc flodeuog las a Jano yn ei ddyngaris bach binc yn rhoi gwen enfawr ar ein gwynebau.

  Dwi ddim yn un i fostio fy mod i’n ffotograffydd anhygoel, dwi’n bell o fod, ond dwi’n trio’ ngore glas i sicrhau y cewch ddarlun clir o’r eitemau fel y gallwch chi ddewis yn ddoeth cyn prynu. Wedi dweud hynny, dwi’n siwr bod y lluniau o Magw yn ei ffroc a Jano yn ei ddyngaris yn rhoi darlun cymaint well i chi ohonynt.

  Rydym yn du hwnt o ddiolchgar am y lluniau o’r ddwy, mae’r wen ar eu gwynebau wrth wisgo eu gwisgoedd newydd Daffodili yn fwy na digon i gynnal ein angerdd ni yn y farchnad yma.

  Pe gawn ddigon o lunie o’ch plant yn gwisgo dillad, esgudiau, gemwaith neu fagiau Daffodili, neu yn chwarae gyda thedi neu dol o’r siop, byddai’n gret pe allech eu anfon atom, yn ddelfrydol hoffwn greu Galeri ar y wefan fel y gallwch chi fel ein cwsmeriaid gwerthfawr weld eitemau Daffodili yn eu holl ogoniant!

  Anfonwch eich lluniau at info@daffodili.co.uk

  Diolch - Catrin  

 2. Daffodili has just increased it's bags population and they're great for school or holidays!

  We have expanded the backpacks category so it now includes Benzi bags as well as Powell Craft.

  Please note these bags are all only £11.99 on www.daffodili.co.uk, and we are now offering FREE DELIVERY on all orders!

  Our new bags include:

  Girls Hearts Backpack by Benzi - Pink & White

  A lovely pink hearts backpack - this bag is a perfect quirky gift for a girly girl who likes to be a little bit unique in her style.

   Girls Hearts Backpack by Benzi - Pink & White

  Boys & Girls Cartoon Sketch Backpack by Benzi - Off-white & Black

  This graffiti cartoon sketch backpack will make a fab gift for a boy or girl. It's cool, it's different and kids will love this bag.

  Boys & Girls Cartoon Sketch Backpack by Benzi - Off-white & Black 

  Girls Floral Backpack by Benzi - Grey & Pink

  A fancy floral backpack - this bag is a great gift for a girly girl who likes her flowers.

  Girls Floral Backpack by Benzi - Grey & Pink 

  Girls Floral Backpack by Benzi - Blue / Multi-Coloured

  A gorgeous floral bag for a girl - funky, colourful and very pretty, this backpack is a great gift for a girl who wants to stand out from the crowd.

  Girls Floral Backpack by Benzi - Blue / Multi-Coloured 

  Boys & Girls Skulls & Crossbones Backpack by Benzi - Icy Grey

  For children who love all things pirates, this bag would be an ideal gift. Boys and girls will love this alternative and edgy icy grey backpack.

  Boys & Girls Skulls & Crossbones Backpack by Benzi - Icy Grey

  We hope you like them, if you do, please let us know and we can hopefully add some more lovely items to this section.

  If you have any brands, styles, colours or specific sizes you would like to see on Daffodili, please let us know, we would absolutely love to hear your suggestions.

Postage...
Shopping Basket

You currently have no items in your basket.

Make them yours with this very easy payment option

New side column

 Please ensure that the delivery address you provide us via the website is the same as the delivery address you provide us via PayPal. 

 • PayPal
 • Mastercard
 • Maestro
 • Visa
 • Visa Electron
 • American Express
Powered By Paypal