The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

Dwi'n edrych am arlunwyr, creuwyr, crefftwyr ayyb all helpu gyda rhoddion Cymreig eu naws ac / neu iaith!

Posted on

0 Comments

Ydych chi'n grefftwr, yn arlunydd, yn greuwr o unrhyw fath? Ydych chi'n gwerthu rhoddion dwi methu cael gafael arnynt, ond r'ych chi yn? Ffotograffydd arbennig neu gwahanol? 

Dwi'n edrych am bartneriaid i f'helpu i lenwi sectiwn newydd o'r wefan yn arbennig ar gyfer rhoddion iaith Cymraeg neu naws Gymreigaidd. Dwi wedi arbrofi gyda grwp newydd fel braich i'm tudalen facebook @Daffodili Gifts, ac mi oedd yna ychydig o fyz pan wnes i ei greu e yn gyntaf, felly dwi'n gwbod bod yna alw amdanynt. 

Pe bai'n fframiau pren geltaidd, ffotograffiaeth o Gennyn Pedr yn chwythu yn y gwynt uwchben arfordir Cymru, ffedogau neu theis wedi'u gwneud allan o ddefnydd gyda cherddoriaeth Cymraeg arno; sai'n gwbod, ma' gen i gymaint o syniadau yn fy mhen a bydden i'n dwli dod o hyd i bartneriaid talentog i'm helpu. Byddai well gen i rhoddion cwyrci yn hytrach nag arferol er mwyn clymu yn well gyda fy rhoddion eraill. 

Dyma fy syniad:
Byddai'n ychwanegu eich nwyddau i wefan Daffodili, byddai'n hyrywddo, gwerthu, bydden i'n delio gyda'r taliadau a gofal cwsmer. Byddai'n anfon yr archeb ymlaen atach chi an byddwch chi'n ei bostio mewn amser da yn unol gyda'r amserau y cytunwn arnynt ymlaen llaw sydd angen arnach chi i gyflawni'r dasg. Bydden i wrth gwrs yn hoffi trafod comisiwn am fy rhan i, ond byddai mwyafrif y taliad yn mynd atach chi gan gynnwys faint fydd angen arnach i dalu i'w bostio. Bydden i hefyd eisiau gwneud proffil drwy gyfweliad gyda chi ar gyfer y blog.

Does dim rhaid iddo fe fod yn lot fawr o nwyddau, byddai un neu ddau yn ddigon, neu deg os o chi am, mae cael gwahanol fathau o roddion yn gweithio yn well ar siop rhoddion beth bynnag! Felly does dim pwysau i chi greu stoc enfawr o roddion Cymreif peidiwch poeni!

Byddai hyn yn siwtio rhywun sydd eisiau dablo mewn gwerthu eu gwaith, ond yn ansicr siwt i fynd ati neu byddai'n lico gweld siwt byddai'r gwaith yn gwerthu ar wefan go iawn. Dwi'm yn becso os ydych chi moyn gweld hwn fel arbrawf tymor byr, mae'n arbrawf i finne hefyd! A chyn belled nad oed archeb yn aros i gael ei gyflenwi, ni fydd yna unrhyw gytunteb ffurfiol, felly gall y bartneriaeth ddod i ben ar unrhyw adeg. Ond siwr bod hwn werth rhoi cynnig arni??

Cysylltwch os oes diddordeb gennych chi [email protected]

Diolch
Mrs F

Add a comment:

Leave a comment:

Comments

Add a comment