The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

Bywyd braf yr 'Anti' ac 'Wncwl' esgus :-)

Posted on

0 Comments

Dwi'm yn gwbod os ydych chi fel fi, ond ma' gen i cymaint o blant yn fy mywyd - ac mi fyddant i gyd yn fy ngalw'n 'Anti' Catrin. Dwi'm yn perthyn i'r un ohonynt, ond mae fy nghyfeillgarwch gyda'r fam neu'r tad newydd yn golygu bod gen i'r bathodyn 'Anti' - a Paul felly yn 'Wncwl'! R'ym yn yr oedran na nawr ble mae pawb o'n hamgylch yn priodi ac yn magu teuluoedd, a r'ym yn hapus iawn i fod yn rhan o fywydau'r teuluoedd bach.

Heddiw, bu geni ail ferch i un o'n ffrindiau gorau, nith esgus bach arall i ychwanegu i'r casgliad, a dwi'n du hwnt o hapus gyda'r cynyddiad yma yn fy nghasgliad! Yn y chwe mis dwetha yn unig, dwi wedi dod yn 'Anti' i dri bachgen bach a dwy ferch. Dwi methu aros i fod yn rhan o'u bywydau wrth iddynt dyfu o fod yn fabannod i fod yn blantos bach da.

Mae'r holl fabannod yma yn ein bywydau yn werthfawr iawn i ni, nid dimond oherwydd eu bod yn cyfoethogi ein bywydau, ond oherwydd dysgwn cymaint wrthynt, a dysgwn o'n ffrindiau sydd yn famau a thadau. O'r ymweliad cyntaf, cawn gip olwg fewn i fyd y rhiant newydd, beth sydd angen arnynt, pa faint ddillad sydd fwya addas, pa fath o ddefnydd sydd orau, pigwn dips i fyny byth a beunydd, a r'ym mor ddiolchgar i'n ffrindiau am eu hysbrydoliaeth!

Felly os oes gennych chi unrhyw dip yr hoffwch rannu, rydym yn ddigon parod i ystyried unrhyw awgrymiadau pan ddaw i wella Daffodili - mae hynny'n cynnwys pa fath o eitemau hoffwch weld ar y wefan a pha opsiynau talu sydd well 'da chi. Ebostiwch [email protected] ystyriwn unrhywbeth!

Diolch - Catrin

Add a comment:

Leave a comment:

Comments

Add a comment