Product Search
Keep in touch! For fun and updates...

 Please 'like' us on    Facebook    

facebook  
 

Please 'follow' us on Twitter

twitter

The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

 

Bywyd braf yr 'Anti' ac 'Wncwl' esgus :-)

Posted on

0 Comments

Dwi'm yn gwbod os ydych chi fel fi, ond ma' gen i cymaint o blant yn fy mywyd - ac mi fyddant i gyd yn fy ngalw'n 'Anti' Catrin. Dwi'm yn perthyn i'r un ohonynt, ond mae fy nghyfeillgarwch gyda'r fam neu'r tad newydd yn golygu bod gen i'r bathodyn 'Anti' - a Paul felly yn 'Wncwl'! R'ym yn yr oedran na nawr ble mae pawb o'n hamgylch yn priodi ac yn magu teuluoedd, a r'ym yn hapus iawn i fod yn rhan o fywydau'r teuluoedd bach.

Heddiw, bu geni ail ferch i un o'n ffrindiau gorau, nith esgus bach arall i ychwanegu i'r casgliad, a dwi'n du hwnt o hapus gyda'r cynyddiad yma yn fy nghasgliad! Yn y chwe mis dwetha yn unig, dwi wedi dod yn 'Anti' i dri bachgen bach a dwy ferch. Dwi methu aros i fod yn rhan o'u bywydau wrth iddynt dyfu o fod yn fabannod i fod yn blantos bach da.

Mae'r holl fabannod yma yn ein bywydau yn werthfawr iawn i ni, nid dimond oherwydd eu bod yn cyfoethogi ein bywydau, ond oherwydd dysgwn cymaint wrthynt, a dysgwn o'n ffrindiau sydd yn famau a thadau. O'r ymweliad cyntaf, cawn gip olwg fewn i fyd y rhiant newydd, beth sydd angen arnynt, pa faint ddillad sydd fwya addas, pa fath o ddefnydd sydd orau, pigwn dips i fyny byth a beunydd, a r'ym mor ddiolchgar i'n ffrindiau am eu hysbrydoliaeth!

Felly os oes gennych chi unrhyw dip yr hoffwch rannu, rydym yn ddigon parod i ystyried unrhyw awgrymiadau pan ddaw i wella Daffodili - mae hynny'n cynnwys pa fath o eitemau hoffwch weld ar y wefan a pha opsiynau talu sydd well 'da chi. Ebostiwch info@daffodili.co.uk ystyriwn unrhywbeth!

Diolch - Catrin

Add a comment:

Leave a comment:

Comments

Add a comment
Postage...

FREE P&P

Shopping Basket

You currently have no items in your basket.

Make them yours with this very easy payment option

New side column

 Please ensure that the delivery address you provide us via the website is the same as the delivery address you provide us via PayPal. 

  • PayPal
  • Mastercard
  • Maestro
  • Visa
  • Visa Electron
  • American Express
Powered By Paypal