The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

Rhowch glwtyn gwlyb ar y gwastraff...! Gan Nia Wyn Skyrme

Posted on

1 Comments

Wrth roi eich hen bacedi clytiau gwlyb (wet wipes) yn unig, mi allwch chi helpu i godi arian i Gronfa Ellie (Ellie’s Fund), helpu teuluoedd plant sydd â thiwmor ar yr ymennydd a chancrau eraill, ac i godi ymwybyddiaeth tiwmor ar yr ymennydd.

Mae ein bachgen bach ni, Gethin, newydd droi yn 7 mis oed. Mae’n anhygoel pa mor gyflym mae amser yn hedfan a faint y mae’n newid bob dydd.

Gethin Elgan Skyrme yn helpu Cronfa Ellie drwy rhoi clwtyn gwlyb ar y gwastraff! 

Doeddwn i ddim wedi sylweddoli faint o gewynnau a chlytiau y byddwn ni’n mynd trwyddynt gyda babi newydd ei geni. Mae ein anghenfil cydliog yn fwytwr anniben ac wedi cal adlif (reflux) gwael ers iddo fod yn 6 wythnos oed felly awn drwy nifer fawr o fibs a chlytiau!


Digwydd dod ar draws elusen Cronfa Ellie (Ellie’s Fund) wnes i drwy ffrind ar Facebook a meddwl wnes i ei fod yn berffaith i ni gan ein bod yn gwastraffu cymaint o bacedi gwag o glytiau ac hefyd y byddwn ni’n rhoi i elusen anhygoel!!

Poster Cronfa Ellie - Fancy Wiping Out Waste?


Dwi wedi bod yn casglu am y misoedd diwethaf a dwi nawr lan i thua 70 o bacedi. Diolch yn fawr iawn i’m ffrindiau a theulu sydd wedi bod yn casglu hefyd.

Casgliad pacedi clytiau babi.
Dyma sut mae’n gweithio:
1) Casglwch eich pacedi clytiau babi gwag (unrhyw frand) a’u lapio mewn bocs neu fag plastig trwchus. Mae cael llai o barseli a rheini’n rhai mawr yn well na chael sawl parsel bychan, felly os yw eich ffrindiau neu meithrinfa yn casglu, a fyddech cystal a meddwl am sut i anfon un parsel mawr rhyngddoch.
2) Pan mae gennych barsel yn barod, e-bostiwch [email protected] a byddant yn eich ebostio gyda label postio am ddim. (Mae Cronfa Ellie yn elusen fach a bydd hyn yn arbed ar eu costiau post.) Ewch a’ch parsel i’ch swyddfa bost lleol cyn gynted ag sy’n bosib; caiff y labeli eu tracio a gall yr elusen ond lawr-lwytho mwy o labeli pan gaiff y parseli eu derbyn yn ôl yn y depo. Os ydych yn byw yn Scarborough gallant gasglu bocsiau llawn wrthoch – ebostiwch pan yn barod.
3) Dim ond unwaith all bob label postio gael eu defnyddio, felly e-bostiwch os oes angen mwy arnoch!

Mae’r pacedi yn mynd yn syth i’r ganolfan ailgylchu sydd yna’n credydu Cronfa Ellie gyda’r arian. Gwnaed  eitemau eraill allan o’r pacedi megis bibiau plastig, biniau a chaniau dŵr.

Sefydlwyd ‘Cronfa Ellie’ pan fu farw Ellie Othick-Bowmaker yn 14 mlwydd oed.
Yn ystod y 3 mlynedd iddi ymladd ei 2 thiwmor ar ei hymennydd, helpodd Ellie i godi dros £25000. Gwnaeth ysbrydoli llawer o bobl i ymuno.
Etifeddiaeth Ellie yw’r arian sy’n cael ei ddefnyddio i helpu eraill.
Maent yn rhoi cymorth ymarferol i deuluoedd sy’n byw yn Efrog sydd â phlentyn sy’n mynd trwy triniaeth am diwmor ar yr ymennydd. Maent hefyd yn cefnogi teuluoedd o fewn Bwrdeistref Scarborough (DU) sydd â phlentyn sydd ag unrhyw ffurf o gancr.
Maent yn codi ymwybyddiaeth am diwmor ar yr ymennydd ac yn cefnogi prosiectau ymchwilio sefydliedig.

Mae yna 16 000 o achosion newydd o diwmor ar yr ymennydd bob blwyddyn
Bu farw 33% mwy o gleifion yn 2007 nag yn 2001
Mae mwy o blant yn marw yn y DU o diwmor ar yr ymennydd nag unrhyw gancr arall; gan gynnwys lewcemia

Felly os fyddech cystal ag edrych ar y wefan, darllen stori ysbrydoledig Ellie, a cewch eich ysbrydoli – i greu eich achlysur noddedig eich hun – neu i roi.

http://www.elliesfund.com/

Diolch am ddarllen
Nia Wyn Skyrme

Add a comment:

Leave a comment:

Comments

  1. Sian

    Cynllun gwych! Diolch am y manylion, Nia.

    Posted on

Add a comment