The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

Achos da – i’ch ysbrydoli

Posted on

0 Comments

Achos da – i’ch ysbrydoli

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan y mabolgampau dros yr wythnosau diwethaf, ond yn ansicr ble i ddechrau, be am ddilyn esiampl Sian Harries ac Alex Hurcombe! Bydd y merched anhygoel yma yn gwisgo’u sgidie rhedeg er mwyn rhedeg eu ras 10K cyntaf erioed ar Ddydd Sul, 16 Medi 2012 yn Tunbridge Wells.

Yn eu gyrru ymlaen yn eu anterth yw’r nod i godi cyn gymaint o arian ag sy’n bosib ar gyfer Hospice in the Weald – i ddarllen mwy am yr Hospis a’r gwaith da y gwnânt i helpu’r rhai mewn angen, cliciwch ar y linc yma http://www.hospiceintheweald.org.uk/

Mae’r merched eithriadol yma hefyd yn gobeithio helpu bachgen bach o’r enw George Weller. Mae gan George syndrom CHARGE. Dwi byth ‘di clywed am y syndrom yma o’r blaen, ond wedi darllen gwybodaeth ar wefan the Charge Syndrome Foundation http://www.chargesyndrome.org/ mae gen i cymaint o barch tuag at y bachgen bach yma a’i deulu sydd wedi bod trwy siwt gymaint. Mae’n syndrom cymhleth sy’n golygu bod George wedi bod mewn a mas o’r ysbyty am y rhan fwyaf o’i fywyd, a dwi mor browd o’r merched am gamu fewn i’r golau er mwyn codi cymaint o arian ac y gallant tuag at ffrâm gerdded i George. Dewrder George sy’n sbarduno’r merched i gario ymlaen.

Mae Sian ac Alex wedi creu grwp ar Facebook lle welir dyfyniad (dwi wedi ei gyfieithu) gan fam George. Os nad yw hyn yn cydio yn eich calon, dwi’m yn gwbod beth fydd:

“Mae gan George syndrom o’r enw charge. Acronym yw hyn am yr anableddau sydd ganddo. Er bod gan George y syndrom yma, dyw e ddim yn diffinio pwy yw e, mae e’n fachgen dewr hyfryd sydd wedi cael llawer o rwystrau meddygol ac wedi gwario’r rhan fwyaf o’i fywyd mewn a mas o‘r ysbyty yn cael amryw driniaethau. Mae gan George yr hiwmor mwyaf anhygoel ac mae cael gwen a chwerthiniad ganddo yn bwrw goleuni ar y dydd!”

Os hoffech gyfrannu i’r achosion da yma, peidiwch bod yn swil, croesawyd unrhyw faint gan Sian ac Alex, a phan bydd y rhedwyr angylaidd yma wedi gorffen y ras, cewch wybod sut i fynd at i dalu. Mae ganddynt grwp ar Facebook y gallwch ymuno a dyma lle gallwch nodi ymlaen llaw y maint yr hoffwch gyfrannu - https://www.facebook.com/groups/alexandsiansponsorpage/

Neu mae croeso i chi gysylltu â Daffodili drwy ebost [email protected] , Facebook, Trydar neu rhowch sylwad ar y blog yma ac mi anfonwn unrhyw negeseuon / cyfraniadau ymlaen i Sian ac Alex.

Neges gan Sian ac Alex “CROESO I CHI ROI UNRHYW FAINT! Ac hoffwn ddweud DIOLCH YN FAWR IAWN i chi gyd ymlaen llaw!!!”

Cofiwch rannu’r blog yma er mwyn i ni gyrraedd cyn gymaint o gefnogwyr ag sy’n bosib.

Diolch yn fawr - Catrin

Add a comment:

Leave a comment:

Comments

Add a comment