Product Search
Keep in touch! For fun and updates...

 Please 'like' us on    Facebook    

facebook  
 

Please 'follow' us on Twitter

twitter

The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

 

Ai seren talentog yw dy blentyn bach?

Posted on

0 Comments

Ai seren talentog yw dy blentyn bach?

Gan mai siop dillad a rhoddion i blant a babanod yw Daffodili, cadw’r plantos yn hapus yw ein prif nod! Dyna pam hoffwn adeiladu tudalen ar Daffodili lle allant ddisgleirio fel sêr go iawn. Pe bai gennych lluniau ohonynt yn gwisgo eu dillad newydd neu’n chwarae gyda thegan newydd o Daffodili, croeso i chi eu hanfon atom info@daffodili.co.uk byddant yn gwneud sylfaen gret ar gyfer yr hyn hoffwn greu ar y dudalen sgleiniog yma.

Hoffwn hefyd arddangos eu talentau, felly os yw eich plant, wyrion, wyresau, nith, nai ayyb eisiau tynnu llun neu sgwennu am ein mascots Daffo’r Llew (bachgen bach) a/neu Dili’r Gwningen (merch fach), a fyddech cystal ag anfon eu gwaith arlunio, barddoniaeth, straeon – unrhywbeth sy’n ymwneud â’n ffrindiau bach blewog, mi fyddwn wrth ein boddau yn eu rhannu ar ein tudalen newydd. Os yw’r plant eisiau i ni rhoi eu henw a llun ohonynt wrth ymyl eu cread, bydd hynny’n iawn! Croeso iddynt fod yn y Gymraeg, Saesneg neu’n ddwy-ieithog, cyn belled bod y plantos bach yn hapus!

Y cyfan sydd angen i chi wneud yw sganio a’u hanfon atom info@daffodili.co.uk Os oes angen unrhyw wybodaeth pellach arnoch, anfonwch ebost, r’ym yn gyfeillgar iawn, wnawn ni’m cnou, ac r’ym o hyd yn hapus i helpu.

Diolch

Catrin

Add a comment:

Leave a comment:

Comments

Add a comment
Postage...

FREE P&P

Shopping Basket

You currently have no items in your basket.

Make them yours with this very easy payment option

New side column

 Please ensure that the delivery address you provide us via the website is the same as the delivery address you provide us via PayPal. 

  • PayPal
  • Mastercard
  • Maestro
  • Visa
  • Visa Electron
  • American Express
Powered By Paypal