The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

 RSS Feed

» Listings for May 2012

 1. “Beth?”, “Pam?”, “Eh?”, “Ooo. Neis.” – Enwau’r plant!

  Fy hoff eiliad i o’r dydd yw’r eiliad honno pan fydd yr olaf o’r plant yn disgyn i gysgu. Tawelwch. A llonyddwch. Yr eiliad honno, dw i’n rhoi fy nhraed lan (gan drio anwybyddu’r llanast a’r teganau o gwmpas y tŷ er mwyn trysori’r heddwch!). Er cymaint yw’r pleser i fagu plant, mae hefyd yn waith caled. Felly rhaid ymlacio weithiau, heb deimlo’n euog am wneud hynny! Sgwn i beth yw eich hoff eiliad chithau o’r dydd? Gadewch sylw, bydd yn ddifyr i weld yr amrywiaeth!

  I’r rheini ohonoch sydd ddim yn fy adnabod, dw i’n byw gyda fy nheulu bach ym Mhenrhiwllan yng ngorllewin Cymru.

  Dw i’n fam i dair o ferched bach hyfryd. Mari Glwys, 5 oed; Magw Jên, 21 mis; a Jano Rael, 7 mis. Ac maen nhw’n werth y byd. Pob un ohonyn nhw’n gymeriadau bach, gyda phersonoliaethau mor wahanol i’w gilydd. Yr hynaf yn annwyl ac yn dweud perlau bob dydd. Y ferch ganol yn ddireidus ac o’r eiliad y mae hi’n codi’n y bore, tan yr eiliad y mae hi’n mynd i gysgu, mae hi fel corwynt o gwmpas y lle, byth yn llonydd. Dyw hi ddim yn llonydd pan mae’n cysgu hyd yn oed! A’r ferch leiaf wedyn, er yn ifanc, yn wên o glust i glust drwy’r amser, ac yn ddigon bodlon i orwedd a gwylio anturiaethau’r ddwy arall.

  Mae llawer wedi fy holi am enwau’r plant – a dw i ddim yn siŵr iawn a’i bod yn boleit y maen nhw pan maen nhw’n gwenu a nodio a dweud bod yr enwau’n neis. Ond pan mae’n dod i ddewis enwau, mae gen i chwaeth am rai hen ffasiwn. Byddai’n braf pe bai lot mwy o’r hen enwau yn cael eu hatgyfodi.

  Dyma Mari Glwys i ddechrau. Jane Mary oedd enw fy mam-gu, ochr fy mam. A Mary Anne yw enw fy mam. Mi oedd yn naturiol, felly, i enwi’r ferch hynaf yn Mari.  Wnaeth y Glwys fy nharo wrth glywed y gair ar raglen ar S4C – lle’r oedd y Prifardd Tudur Dylan Jones yn sôn am gerddi serch. Dyma edrych yn y geiriadur yn syth, a gweld mai’r ystyr ydy ‘tlws, prydferth’. Ac wrth weld fy maban bach newydd-anedig ar ôl ei geni – Mari Glwys oedd hi i fi, yn syth.

  Mari Glwys

  Ymlaen nawr at Magw Jên. Ffurf ar Margaret ydy Magw, a digwydd bod mae gan fy mam fodryb (chwaer ei thad) o’r un enw (Anti Magw). Ac wrth gwrs, mae’r Jên yn tarddu o fy mam-gu eto (Jane Mary).  Mi oeddwn i’n meddwl y byd o’r ddwy fam-gu, sydd bellach wedi marw. Mae gen i atgofion melys iawn o dreulio amser gyda Mam-gu Jane, yn godro buwch (y ffordd hen ffasiwn!), torri selsig lawr yn y parlwr, treulio oriau yn darllen llyfrau, a bwyta tartenni gyda ffrwythau o’r ardd... Byddai hi wedi bod wrth ei bodd gyda’r merched a’u hwrli bwrli nhw!

  Magw Jen

  A dyma i chi Jano Rael, y cyw melyn olaf. Oedd rhaid meddwl llawer cyn dewis enw’r drydedd – doedd Ifan a finnau ddim yn gytûn. Roeddwn i’n hoffi’r enw Rado (ffurf arall ar Rachel), ond roedd gas gan Ifan yr enw. Dw i ddim yn siŵr iawn a ydy Jano’n ffurf ar enw arall, ond roedd y ddau ohonon ni’n hoffi’r enw, sydd eto, yn hen ffasiwn, braf. Yna daeth y Rael wedyn – mi oedd angen i mi feddwl eto oherwydd diffyg brwdfrydedd Ifan am yr enw ‘Rado’. Roeddwn yn awyddus i gael enw efaill fy nhad yn yr enw – yn anffodus, bu Ruby (Rachel) farw o salwch pan oeddwn i’n fach iawn, iawn. Ond mae gen i un atgof ohoni, sef bod draw yn ei chartref yn Synod Inn, gyda fy mrawd. A dyma ni’n clywed sŵn y fan hufen ia tu allan. Mi wnaeth Dylan, fy mrawd, redeg allan yn syth, a dyma Ruby yn cydio ynof i, a fy nghario i draw at y fan er mwyn dewis hufen ia. Bydden i wedi dwlu dod i adnabod mwy o fy Anti Ruby, ond mae bywyd yn greulon iawn ar brydiau. Gobeithio, os ydy’r meirw yn gallu gweld beth sy’n digwydd ar y ddaear, bod Anti Ruby lan yn y nefoedd yn teimlo’n falch iawn o weld ffurf arall o’i henw yn cael ei barhau yn enw un o ferched ei nith.

  Jano Rael

  A dyna chi – tybed ydych chi dal yn y niwl am ystyr yr enwau? Holwch, os ydych chi. Neu os ydych chi eisiau rhannu beth ydy tarddiad enw eich plentyn / plant chi, rhowch sylw. Byddai’n ddifyr i gael hanesion bach gan rieni arall!

  *Yn ogystal â bod yn fam i dair, yn gariad i un, yn forwyn a chogyddes yn ei chartref, mae Llinos Dafydd hefyd yn newyddiadurwr gyda Golwg Cyf.

   

 2. Just by donating your old wet wipe packets, you could help raise money for Ellie's Fund, to help families of children with brain tumours and other cancers, and to raise brain tumour awareness.

  Our little baby boy, Gethin, has just turned 7 months old. It's amazing how time flies and how much he's changing every day. 

  Gethin Elgan Skyrme helping Ellie's Fund to Wipe out Waste!

   I didn't realise how much nappies and wipes I'd go through with a newborn. Our cuddly monster is a messy eater and has had bad reflux since he was 6 weeks old so we go through a lot of bibs and wipes! 

  I came across the charity Ellie's Fund through a friend on Facebook and thought it was perfect for us as we were wasting so many packets of empty wipes plus we would be donating to an amazing cause!!

  Poster for Ellie's Fund Wiping out Waste

   I have been collecting for the past few months now and I am up to about 70 packets. Big thank you to my friends and family who have been collecting aswell.

  Baby wipe packet collection.

  Here's how it works:

  1) Collect your empty baby wipe packets (any brand) and wrap them in a thick plastic bag or box. Fewer, bigger parcels are better, so if you and friends or your nursery are collecting please think about how you can send one parcel between you.

  2) When you have a parcel ready e-mail [email protected] and they will email you a freepost postage label. (Ellie's Fund is a small charity, this will save them postage costs.) Drop the parcel at your local post office as soon as possible; the labels are tracked and the charity is only able to download more as they are received back at the depot. If you are in Scarborough they will collect full boxes from you - just email when you are ready.

  3) Each postage label can only be used once so e-mail again if you require more!

  The packets go directly to a recycling centre who credit Ellie's Fund with the money. The packets are made into other items such as plastic bibs, dustbins and watering cans.

   

  'Ellie's Fund' was set up after the death of 14 year old Ellie Othick-Bowmaker.

  During the 3 years that she fought her own 2 brain tumours, Ellie helped to raise over £25000. She inspired many people to join in.

  Ellie's legacy is the money that is being used to help others.

  They provide practical assistance to families who live in Yorkshire and who have a child going through treatment for a brain tumour. They also support families within the Borough of Scarborough (UK) who have a child with any form of cancer.

  They raise awareness about brain tumours and support established research projects.

  There are 16 000 new cases of brain tumours each year
  33% more patients died in 2007 than in 2001
  More children in the UK die from a brain tumour than any other cancer; including leukaemia


  So please, have a look at the site, read Ellie's inspiring story, and be inspired - to do your own sponsored event - or to donate.

   

  http://www.elliesfund.com/

  Thanks for reading
  Nia Wyn Skyrme