The Daffodili Blog

You have just stepped into Daffodili land! Hope you like it here :-)

 RSS Feed

» Listings for February 2019

 1. Now, we all know by now that Unicorns are MASSIVE!! They are still ruling the roost here at Daffodili that's for sure. Girls (of all ages!) are opting for Unicorn as their go-to theme for their birthday parties. If you are looking for a one-stop shop for your Unicorn theme gifts and bits and bobs, please do get in touch, I am more than happy to talk through the options available for you and offer a good price for a good order! 

  Whether it be a Unicorn theme party for an 8-year old or 18-year old, I can help you with party bag fillers. I can also advise on gifts for the party games, pass the parcel, musical statues, musical chairs (am I too old-school with these games?!) 

  Here are a few examples of what I can get for you (at the time of publishing this blog post!)

  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  
  And we can't forget the amazing amount of Unicorn presents I have available that would make gorgeous gifts for the birthday girl or boy! We have so many more than this available to us so please do get in touch if you'd like to see the whole collection of Unicorn gifts!

  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  

  I am also able to get Personalised Unicorn gifts. Again, there is a huge selection of Unicorn personalised gifts, and I'd be more than happy to show you what we have!

  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop  Unicorn Theme Party - Daffodili Shop

  It wouldn't surprise me at all if there are some funky hens out their celebrating with a Unicorn theme hen do. I could definitely have a bit of fun getting on board this idea. A Unicorn luggage tag for those getaway hen-do's. A little Unicorn coin purse to hold the kitty on a hen night. These little touches will bring so much joy to the bride-to-be :-)

  Unicorn Theme Hen Do - Daffodili Shop  Unicorn Theme Hen Do - Daffodili Shop  Unicorn Theme Hen Do - Daffodili Shop  Unicorn Theme Hen Do - Daffodili Shop

  And how about a Unicorn or Mystical theme Wedding? how about some Unicorn tweezers as Wedding favours?? such a unique and novel idea, not to mention practical and cute. 

  Unicorn Theme Wedding Favours - Daffodili Shop  Unicorn Theme Wedding Favours - Daffodili Shop  Unicorn Theme Wedding Favours - Daffodili Shop  Unicorn Theme Wedding Favours - Daffodili Shop

  Whatever the party, whatever the event, whatever the occasion, if it's Unicorns your after, just let me know. I have quite a few suppliers to pool ideas from. And the more the buy in one go, the more I can save you. I chose Unicorns as the expample because it is at the top of everyone's list at the moment , but whatever your theme, flamingos, llamas, sloths, owls, skulls etc let me know and I can see what I can find. 

  Give me a theme, how many people and budget and I will do whatever I can to get you the best value for money. 

  I am super chilled and extremely happy to help, just give me a shout when you need a hand.

  Thank you

  Mrs F

 2. Ydych chi'n grefftwr, yn arlunydd, yn greuwr o unrhyw fath? Ydych chi'n gwerthu rhoddion dwi methu cael gafael arnynt, ond r'ych chi yn? Ffotograffydd arbennig neu gwahanol? 

  Dwi'n edrych am bartneriaid i f'helpu i lenwi sectiwn newydd o'r wefan yn arbennig ar gyfer rhoddion iaith Cymraeg neu naws Gymreigaidd. Dwi wedi arbrofi gyda grwp newydd fel braich i'm tudalen facebook @Daffodili Gifts, ac mi oedd yna ychydig o fyz pan wnes i ei greu e yn gyntaf, felly dwi'n gwbod bod yna alw amdanynt. 

  Pe bai'n fframiau pren geltaidd, ffotograffiaeth o Gennyn Pedr yn chwythu yn y gwynt uwchben arfordir Cymru, ffedogau neu theis wedi'u gwneud allan o ddefnydd gyda cherddoriaeth Cymraeg arno; sai'n gwbod, ma' gen i gymaint o syniadau yn fy mhen a bydden i'n dwli dod o hyd i bartneriaid talentog i'm helpu. Byddai well gen i rhoddion cwyrci yn hytrach nag arferol er mwyn clymu yn well gyda fy rhoddion eraill. 

  Dyma fy syniad:
  Byddai'n ychwanegu eich nwyddau i wefan Daffodili, byddai'n hyrywddo, gwerthu, bydden i'n delio gyda'r taliadau a gofal cwsmer. Byddai'n anfon yr archeb ymlaen atach chi an byddwch chi'n ei bostio mewn amser da yn unol gyda'r amserau y cytunwn arnynt ymlaen llaw sydd angen arnach chi i gyflawni'r dasg. Bydden i wrth gwrs yn hoffi trafod comisiwn am fy rhan i, ond byddai mwyafrif y taliad yn mynd atach chi gan gynnwys faint fydd angen arnach i dalu i'w bostio. Bydden i hefyd eisiau gwneud proffil drwy gyfweliad gyda chi ar gyfer y blog.

  Does dim rhaid iddo fe fod yn lot fawr o nwyddau, byddai un neu ddau yn ddigon, neu deg os o chi am, mae cael gwahanol fathau o roddion yn gweithio yn well ar siop rhoddion beth bynnag! Felly does dim pwysau i chi greu stoc enfawr o roddion Cymreif peidiwch poeni!

  Byddai hyn yn siwtio rhywun sydd eisiau dablo mewn gwerthu eu gwaith, ond yn ansicr siwt i fynd ati neu byddai'n lico gweld siwt byddai'r gwaith yn gwerthu ar wefan go iawn. Dwi'm yn becso os ydych chi moyn gweld hwn fel arbrawf tymor byr, mae'n arbrawf i finne hefyd! A chyn belled nad oed archeb yn aros i gael ei gyflenwi, ni fydd yna unrhyw gytunteb ffurfiol, felly gall y bartneriaeth ddod i ben ar unrhyw adeg. Ond siwr bod hwn werth rhoi cynnig arni??

  Cysylltwch os oes diddordeb gennych chi [email protected]

  Diolch
  Mrs F